Monthly Archives: October 2015

Vores forbrug af IT skader miljøet

Teknologi er en fantastisk ting, det hjælper os i hverdagen, sætter os nemt i forbindelse med venner og bekendte, men de store teknologi fremskridt har også ført negative ting med sig, som tvinger os til at tænke på, hvor teknologien er produceret, hvad det er fremstillet af og hvad der sker med det, når vi er færdige med det.

Mens internethastigheder går hurtigere og hurtigere er der en part der betaler en høj pris – nemlig naturen.

Vi skal begynde at være mere ansvarlige med vores brug af IT. Konsekvenserne strækker sig vidt, det er både mennesker, miljø og klima der bliver de store tabere, hvis ikke vi som forbrugere begynder at være mere ansvarlige.

laptops-recycling

Produceringen af teknologi er dyrere for vores omgivelser, end for os selv.
Hvad vi som forbrugere ikke er klar over, er at det kræver utrolig mange ressourcer at fremstille teknologi som fx computer, tablet eller smartphone. Ifølge infographic, benyttes der gennemsnitligt 21 kg kemikalier og 1,5 tons vand når man skal fremstille blot én enkelt computer og skærm. Det er mængder der overgår enhvers forstand.

Det er dog ikke kun miljøet, der tager skade, når man producerer teknologi. De mennesker som skal producere det, arbejder ofte under meget kritisable forhold. Ikke alene arbejder de til en meget lav løv, men selve arbejdsmiljøet er hårdt fysisk og psykisk.

I Kina, hvor de fleste smartphones bliver produceret, begår adskillige medarbejder på disse fabrikker, selvmord. Dette sker på grund af det hårde psykiske miljø der skabes på en sådan arbejdsplads kombineret med den lave løn.

Salget af IT er eksploderet det seneste årti

De af os, der er gamle nok til at huske de første telefoner, kan også huske en tid før at alle havde en computer, tablet og en smartphone. En kombination af at teknologien blev billigere og at vi fik flere penge gjorde, at det nu er hver mands eje, at have gerne to af de tre ting.

Det er ikke kun per husstand, men alle personerne i familien der ejer disse. Ifølge Infographics er antallet af solgte computere steget fra 50.000 i 1975 til 355 millioner i 2011.

Det er godt nok på verdensplan, men det er stadig et svimlende højt antal computere. Dette kombineret med, at levetiden på disse typer teknologi også er faldet, gør at vi i fremtiden kommer til at forbruge endnu mere.

refurb

Miljøet – den helt store taber

Et af de allerstørste problemer er, at vi ikke genbruger IT-udstyret ordenligt. Stort set alt IT-udstyr kan genbruges i større eller mindre grad, problemet er, at det ikke kan betale sig. I stedet bliver det brugte udstyr sendt til tredje verdenslande, hvor det havner på absurd store lossepladser, hvor de mest fattige (herunder en masse gadebørn) brænder udstyret for at få fat i de metaller man kan sælge.

Ifølge dosomething.org blev der i 2009 smidt 2,37 millioner tons IT-udstyr ud. Det gælder computere, printere, skærme, muse, tastaturer og mobiltelefoner. Dette var i USA alene, og tallet i dag for hele verdenen er på omkring 50 millioner tons!

Af disse 50 millioner tons brugt IT-udstyr genanvendes blot cirka 12%… De resterende 88% ender på lossepladser som de der blev beskrevet ovenfor, hvor det er de fattigste mennesker i verden, der står for at udvinde de metaller som er vigtige for at kunne producere ny IT-udstyr.

Dette er skruen uden ende, hvis ikke vi som forbrugere, samfund og lande tager vores del af ansvaret, og forlanger at IT-udstyr skal genbruges på en ordentlig måde! Vores ansvar rækker endnu videre, vi skal også forlange at udstyret bliver produceret under ordenlige forhold, så hverken mennesker eller miljø tager skade.

Dansk initiativ omkring genbrug af bærbare lenovo computere

Hos Refurb fra Hornslet ved Århus, kan du finde computere, hvor miljøbelastningen er minimal, da det er genbrugt udstyr.

logo-transparent

Her kan du se det forskellige muligheder indenfor dette område i Danmark:
Laptops
Eksterne harddiske
iPads

Det bliver kun meget værre jo længere vi venter med at genbruge vores IT udstyr.